prednáška / diskusia

Diskusia: Sociálne bývanie v 20. storočí a dnes

Ako súčasná architektúra reflektuje tému bývania? Sú princípy, ktoré architekt Friedrich Weinwurm uplatňoval vo svojej tvorbe relevantné aj dnes?

Táto akcia sa konala v minulosti

Obytné súbory Unitas a Nová doba reprezentujú to najlepšie, čím slovenské prostredie prispelo dobovému úsiliu o riešenie bytovej otázky pracujúcich nielen v zmysle sociálnom, ale aj architektonickom. Ako ovplyvnili neskoršiu bytovú výstavbu na Slovensku a ovplyvnili ju vôbec? Ako súčasná architektúra reflektuje tému bývania? Sú princípy, ktoré architekt Friedrich Weinwurm uplatňoval vo svojej tvorbe relevantné aj dnes? Môžeme vôbec na Slovensku hovoriť o sociálnom bývaní v zmysle architektonických koncepcií? Na tieto otázky sa pokúsia odpovedať architektka a urbanistka Elena Szolgayová – generálna riaditeľka bytovej politiky a mestského rozvoja MDV SR, architektka Katarína Smatanová z Ústavu urbanizmu a územného plánovania FA STU a architekt Peter Moravčík. Diskusiu bude viesť architektka a historička architektúry Henrieta Moravčíková.

----------------------------

Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstupné: 2 €