prednáška / diskusia

D. Dvořáková a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku

Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Práve preto je nevyhnutné, aby vedci, zaoberajúci sa stredovekými dejinami, vnímali vzťah človeka k prírode a ríši zvierat ako osobitne významný fenomén a venovali mu pozornosť. Kým donedávna zostávala táto problematika na periférii záujmu, dnes sa situácia prudko mení a výsledkom tohto záujmu je vyprofilovanie novej interdisciplinárnej historickej vedy - zoohistórie.

Hudba: Pressburger Klezmer Trio