prednáška / diskusia

Čo s ikonami architektury?

Kontrastné postavenie diel modernej architektúry vo vzťahu k historickej zástavbe, spoločensko-politické okolnosti ich vzniku, aj prevádzkové limity dnes problematizujú ich ďalšie využitie.
Táto akcia sa konala v minulosti

Vo verejnej diskusii tak čoraz častejšie rezonuje otázka, čo s nimi? Treba týchto svedkov autoritatívneho režimu navždy odpratať do minulosti spolu s ich objednávateľmi, alebo majú byť zachované ako dôležitá vrstva našich dejín? Aj na tieto otázky sa pokúsia hľadať odpovede hostia diskusie. 

Pozvanie prijali hlavná architektka mesta Bratislava - Ingrid Konrad, teoretička architektúry - Henrieta Moravčíková a architekt Pavol Paňák. Moderátorom večera bude Laco Oravec. 

Diskusia sa uskutoční naživo v Novej Cvernovke, a bude streamovaná aj online - na facebooku Nová Cvernovka.