prednáška / diskusia

Clubovka: Baukuh (IT)

Zmyslom Clubovky je predstaviť výrazných tvorcov súčasnej svetovej architektúry a dizajnu – ľudí, ktorí žijú svoj bohatý život v absolútnej a permanentnej tvorivej búrke, túžbe a vášni. Prezentácia tvorby talianského architektonického štúdia z Milána.
Táto akcia sa konala v minulosti

Sídlia v Miláne a Janove. Nie sú priatelia pojmu osobný vkus či autorský rukopis a vždy vystupujú ako kolektív. Nepestujú firemnú hierarchiu, ani individuálnu zodpovednosť. Všetko sa týka všetkých. Pracujú v zostave Paolo Campi, Silvia Lupi, Vittorio Pizzigoni, Giacomo Summa, Pier Paolo Tamburelli a Andrea Zanderigo. Spravodlivo, podľa abecedy.

Baukuh produkuje architektúru na princípe veľmi racionálnych procesov, ktoré vychádzajú z poznania, ale aj kritického pochopenia historickej architektúry. Znalosti zakódované v architektúre minulosti sú vecou verejnou a práve v nich je ukryté riešenie akéhokoľvek architektonického problému. No napriek pestovanej kolektívnej rovnocennosti je baukuh predsa len spoločenstvom neprehliadnuteľných individualít, a jednou z nich je práve hosť DAAD, Pier Paolo Tamburelli s košatým záberom aktivít. Stojí napr. za architektonickým časopisom San Rocco, a po pedagogickom pôsobení v Chicagu, Porte, Mníchove aj na Harvarde v súčasnosti zakotvil na TU Viedeň, kde získal titul profesora.

Podujatie prebieha v rámci festivalu DAAD - Dni architektúry a dizajnu 2023. Pozrite si kompletný program festivalu.