prednáška / diskusia

Bratislavskí hodinári

Nazrite do expozície Múzea hodín ešte pred jej oficiálnym otvorením. Počas kurátorskej prednášky, ktorou bude sprevádzať Zuzana Francová, kurátorka MMB, sa dozviete viaceré zaujímavosti z histórie hodinárstva v Bratislave.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Vedeli ste, že tradície hodinárskeho remesla v našom meste siahajú až do obdobia neskorého stredoveku? Alebo že v roku 1776 v Prešporku vznikol samostatný cech hodinárov, jediný svojho druhu na Slovensku?

Od 17. do 19. storočia tu máme doloženú činnosť väčšieho počtu hodinárskych majstrov zhotovujúcich rôzne druhy veľkých aj malých hodín.

Prostredníctvom vybraných exponátov predstavíme niektorých významných hodinárov, ktorých výrobky patria ku skvostom múzejnej zbierky historických hodín. 

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 € , online vstupenky