prednáška / diskusia

Archeologická kaviareň

Cyklus archeologických prednášok pre širokú verejnosť, zameraných na archeológiu Slovenska a strednej Európy, aj na výskumy slovenských vedcov v zahraničí. 

Táto akcia sa konala v minulosti


SNM – Archeologické múzeum vás pozýva na prednáškový cyklus Archeologická kaviareň. Konať sa bude v priestoroch SNM – Archeologického múzea na Žižkovej ulici 12 v Bratislave (starý Zuckermandel). Začiatok prednášok je vždy o 17.00 h.

Aktuálna téma: Známe a neznáme poklady mincí.
Prednáša: Mgr. Marek Budaj, PhD. z Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Archeológia je živá veda, ktorá sa neustále mení. Intenzívna stavebná činnosť a s ňou spojená terénna archeológia, ale aj dlhodobá vedecká činnosť prinášajú množstvo noviniek, ktoré neustále obohacujú či dokonca menia naše poznatky o minulosti, a často prinášajú dych berúce nálezy a nečakané zistenia. Slovensko aj jeho okolie boli v dávnej minulosti osídlené zaujímavými civilizáciami, vystriedali sa tu rôzne etniká, diali sa tu zaujímavé udalosti, žili tu šikovní ľudia, ktorí po sebe zanechali bohatú materiálnu kultúru, ale aj zmenenú krajinu a životné prostredie.

V Archeologickej kaviarni sa (primárne) nebudú servírovať nápoje a jedlá, ale zaujímavé a atraktívne témy z archeológie, podané verejnosti primeraným spôsobom. Archeologická kaviareň sa snaží návštevníkom ponúknuť pestrý a vyvážený program, to znamená, aby si na "svoje" prišli milovníci rôznych období a rôznych tematík. Vďaka zameraniu na aktuálne témy, vrátane výsledkov najnovších výskumov, prednášky navštevujú nielen „laickí" záujemcovia o našu minulosť, ale aj odborná verejnosť a študenti archeológie či príbuzných odborov. Príjemnú atmosféru podčiarkuje aj „kaviarenská" ponuka Archeologickej kaviarne, teda kávička, čaj a niečo malé na zahryznutie, ktorými sa môžu návštevníci osviežiť.