Prechádzka / exkurzia

Vlastivedná mapovačka na kolesách

Objavte s nami lokalitu Pomoriny- okolie Zlatých pieskov - hotel Flóra, umelecké ateliéry Periférne centrá, bývalú paneláreň, bratislavský China town a historickú záhradu okolo Jurajovho dvora. To všetko s výkladom od vlastivedného sprievodcu Ivora Švihrana.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Tešíme sa, že sa konečne môžeme s vami vidieť a pokračovať v mapovaní spiacich miest Bratislavy. Tentokrát to nebude obyčajná mapovačka, nasadnite na bicykle, kolobežky alebo longboardy.

Začiatok: konečná električiek Zlaté piesky
Koniec: Jurajov dvor

Aby nám bolo komfortne, kapacita je limitovaná, preto sa prosím prihláste cez tento formulár.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Občianske združenie Spiace miesta. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.