prednáška / diskusia

Prechádzky starým Prešporkom: Remeselníci a cechy v stredoveku

Slová remeslá a cechy predstavujú dnes takmer zabudnutý svet. Vytrácajú sa nielen ako reálie s konkrétnym obsahom, ale aj zo živej reči.

odporúčame!
28.01.2020, Ut

Kde-tu občas zarezonujú vo frazeologizmoch, čiže ustálených slovných spojeniach, ako napríklad remeslo má zlaté dno, urobiť riadny cech, šuster drž sa kopyta, vykľulo sa šidlo z vreca, ševcove deti chodia bosé alebo učeň – mučeň. Okolnosti vzniku či vôbec významy týchto slovných spojení sú známe zväčša už len staršej generácii. Pritom pred sotva sto rokmi patrili do bežnej slovnej zásoby našich predkov.


Remeselníci a cechy po niekoľko storočí významne dotvárali kolorit niekdajšieho slobodného kráľovského mesta Prešporka, dnešnej Bratislavy. Bez nich by mesto bolo len pustými kulisami. Prostredníctvom prednášky doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. otvorme teda pomyselnú bránu stredovekého Prešporka, prejdime sa jeho ulicami a námestiami a nazrime aj do domov, dvorov či dielní v dobách, keď sa vravelo, že remeslo má zlaté dno.

Hosť: PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Vchod z nádvoria Apponyiho paláca.
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné