prednáška / diskusia

Prechádzky starým Prešporkom: Vznik Múzea mesta Bratislavy a jeho história

Prednáška konaná pri príležitosti 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy predstaví okolnosti vzniku najstaršieho nepretržite pôsobiaceho múzea na území Slovenska (1868) a bude sa venovať jeho histórii v období existencie rakúsko-uhorskej monarchie (do roku 1918).

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Prednáška priblíži významné akvizície múzea, jeho najstaršiu expozíciu a tiež pripomenie kľúčové osobnosti, ktoré sa zaslúžili o budovanie múzea a rozširovanie jeho zbierok, najmä kustódov Josefa Könyökiho (1832 – 1900), Augustína Helmára (1847 – 1912), Johanna Evanjelistu Albrechta (1852 – 1926) a Josefa Johanna Csákósa (1883 – 1957).

Pozvanie prijala Zuzana Francová, kurátorka a odborná pracovníčka Mestského múzea, zostavovateľka, autorka a spoluautorka publikácií o umeleckých remeslách, výtvarnom umení a iných súčastiach kultúry a histórie Bratislavy.

Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň (vchod z nádvoria Apponyiho paláca z Radničnej ulice)
Hosť: Mgr. Zuzana Francová
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné