Prechádzka / exkurzia

Na čom je postavený Devín? (komentovaná prechádzka)

Položili ste si pri návšteve hradu Devín otázku, aká je úplne najstaršia história hradného vrchu? Čo sa dialo na sútoku Moravy a Dunaja napríklad pred 400 miliónmi rokov?
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Odpoveďou pre vás bude komentovaná prehliadka hradu so zameraním na geologickú históriu a morfologický vývoj horninovo najpestrejšieho hradného vrchu na Slovensku, ktorý je geologickou miniatúrou susednej Devínskej Kobyly.

V pestrosti hornín nemá devínsky hradný vrch na Slovensku obdobu a je veľmi dobrou a prístupnou exkurznou lokalitou. Na poznanie geologickej stavby nadväzuje aj použitie stavebných kameňov v histórii výstavby hradu, ktoré sú viditeľné v jeho múroch.

Geologickými zaujímavosťami hradu vás bude sprevádzať Ján Madarás, vedecký pracovník z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. 
 

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €, vstupneky online