Prechádzka / exkurzia

Čo sa skrýva za predmetmi na výstave Ľudia a mesto (komentovaná prehliadka) 

Z akých pohárov pili ľudia v stredovekom Prešporku? Kto v meste vytváral chromofotografie, a ktorá spoločenská vrstva sa najviac tešila z ich objavu? Čo bolo svedectvom mravnosti, a vďaka čomu sa tranzistor Tesla Minor stal dôležitou súčasťou životného štýlu mladých ľudí v 60. rokoch 20. storočia?
Táto akcia sa konala v minulosti

To všetko sú otázky súvisiace s objektmi na výstave Ľudia a mesto, ku ktorej teraz vychádza papierový sprievodca s názvom Čo sa skrýva za predmetmi?

Zostavovateľky vybrali 15 najzaujímavejších z nich a poodhalili ich príbehy. Predmety vám priblížia životný štýl a každodennú realitu obyvateľstva mesta v rôznych historických obdobiach. Nového sprievodcu výstavou, ale aj jednotlivé predmety si predstavíme počas komentovanej prehliadky s kurátorkou výstavy Elenou Kurincovou.   
 

Výstava Ľudia a mesto, Apponyiho palác. Viac o výstave.

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €, vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice a online