Prechádzka / exkurzia

Špacírka: Pistoriho palác

Jeden z najbohatších a najvýstavnejších obytných domov konca 19. storočia ako svedok nenaplneného rodinného šťastia bohatého meštianskeho manželského páru.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Lekárnik Felix Pißtory (Pisztory, Pistory) začal stavať objekt podľa projektu v Prešporku narodeného (1846) významného uhorského architekta Josefa Huberta. Do domu a susediaceho nájomného domu investoval zrejme peniaze vena svojej manželky Idy, ktorá bola dcérou tunajšieho výrobcu klavírov, Karla Jacoba Ludwiga Schmidta.

Felix Pißtory sa nedožil dokončenia stavby na vtedajšej Štefániinej (teraz Štefánikovej) ulici. Zomrel v roku 1891. Zanechal bezdetnú vdovu, ktorá stavbu dokončila, vyzdobila, zariadila, a žila tam potom 30 rokov. Manželia Pißtóryovci sú pochovaní na Ondrejskom cintoríne.

Za palácom v svahu na mieste bývalých vinohradov sa nachádzala veľká záhrada s cudzokrajnými rastlinami, ktorá zanikla rozparcelovaním a zriadením ulice po prvej svetovej vojne.

Ide Pißtory patrili ešte ďalšie objekty v priestore Michalskej brány („Červený rak“) a susedný nájomný obytný dom na Štefánikovej ulici.

Sprevádza: Dr. Štefan Holčík
Jazyk prechádzky: slovenský
Vstupné: dobrovoľné