party

Culture Club / Cif a Papa Kinet

Tohto mesačné vydanie Culture Club sa bude niesť v znamení spojenia dvoch kultúr. Dj Cif, reprezentant reggae scény sa stretne so zakladateľom Nuspirit Baru a verným fanúšikom jazz-u a soulu Papa Kinetom!

Táto akcia sa konala v minulosti