Stredisko kultúry Vajnorská

kultúrny dom

Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej 21 je viacúčelovým zariadením. Usporadúva podujatia ako tanečné večery, výmenné stretnutia zberateľov či výstavy.

14.12.2019, So
08:00 Výmenné stretnutia zberateľov burza / blšák

Stredisko kultúry Bratislava Nové mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Pravidelne organizuje koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. 

Najpopulárnejším podujatím je talkšou Jozefa Banáša Na kus reči, kde sú pravidelne hosťami zaujímavé osobnosti.

Pre verejnosť ponúka:
výmenné stretnutia, divadelné predstavenia, koncerty, tanečné podujatia, výstavy (profesionálni aj amatérski umelci), interaktívne výchovné koncerty, prednášky a besedy, folklórne podujatia + voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Vajnorska 21
83103 Bratislava


+421 2 44 37 37 60
info@skvajnorska.sk

http://www.skvajnorska.sk
Otváracie hodiny:
Vstupné:

Predaj vstupeniek: Streda od 16,00 hod. do 19,00 hod. a jednu hodinu pred podujatiami, tel. : 02/44373763, vybrané podujatia cez sieť Ticketportal