Sad Janka Kráľa

iné miesto

Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774–76 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Park vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa.

05.09.2023, Ut - 30.12.2023, So
Falun Gong - starodávne ázijské cvičenie pre myseľ a telo iná akcia

Najvýraznejším architektonickým prvkom v sade Janka Kráľa je jedinečný záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. Veža je obľúbeným miestom stretávania, obchodným centrom a zároveň aj špecifickým orientačným bodom. V srdci sadu sa nachádza socha Janka Kráľa od akademického sochára Františka Gibalu. Socha je stredobodom križovatky cestičiek, ktoré pretínajú celý park. Celkovú atmosféru dopĺňajú rozsiahle záhony letničiek.

Zdroj: wikipedia

Sad Janka Kráľa 85101 Bratislava

Otváracie hodiny: