Q - centrum

spolok, združenie

Komunitné centrum pre lesby, gejov, bisexuálnych, transgender ľudí a ich blízke osoby, pre vás od o.z. Queer Leaders Forum, s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Ponúka pre všetkých záujemcov bezpoplatné psychologické a právne poradenstvo, telefonickú linku pomoci, online poradenstvo, LGBT knižnicu, konzultácie k bakalárskym a magisterským prácam s témou LGBT. V rámci kultúry prograguje filmové premietania, koncerty, workshopy…

Q - centrum
Budova YMCA, Karpatská 2
81105 Bratislava


+421 0948 287 983
info@qcentrum.sk

http://www.qcentrum.sk
Otváracie hodiny: