Punkt o.z.

spolok, združenie

Občianske združenie Punkt podporuje výskum a reflexie v oblasti dizajnu, architektúry a výtvarného umenia. Organizuje podujatia PechaKucha Night Bratislava, festival Dizajnvíkend, komunitný projekt Dobrý trh.

Zámerom je priblížiť dianie v odborných kruhoch širokej verejnosti, operujeme na rozhraní medzi týmito dvoma svetmi, kde hľadáme vhodné formy prezentácie.

Spolupracujú s teoretikmi z ÚSTARCH SAV, VŠVU a SNG, ale aj s odborníkmi mimo územia Slovenska. V rámci stredoeurópskeho kultúrneho kontextu chcú prispievať relevantnými projektmi.

Punkt o.z.
Povraznícka 5
81105 Bratislavainfo@punkt.sk

http://www.punkt.sk
Otváracie hodiny: