Primaciálny palác

iné miesto

Primaciálny palác je klasicistická budova na Primaciálnom námestí v Bratislave. Dal ho vybudovať arcibiskup a kardinál Jozef Baťán (Batthyány) podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho v rokoch 1777 – 1781.

V Zrkadlovej sieni paláca bol v roku 1805 podpísaný Bratislavský mier medzi Francúzskom a Rakúskom. Na počesť tejto udalosti je na budove umiestnená pamätná tabuľa. V sieni sa konali otváracie zasadania Uhorského snemu, ktorý sídlil v súčasnej budove Univerzitnej knižnice. V roku 1848 tu podpísal posledný korunovaný panovník Ferdinand V. tzv. Marcové zákony ako napríklad zrušenie nevoľníctva.

V auguste 1903 kúpilo mesto Bratislava budovu paláca a pri rekonštrukcii bola v zabudnutej chodbe za tapetami jedného zo salónov objavená unikátna a kompletná séria 6 gobelínov utkaných v 17. stor. v anglickom Mortlake, ktorá rozpráva o tragickom príbehu lásky Heró a Leandra. Dnes tvoria súčasť výstavy v reprezentačných priestoroch paláca, ktorý slúži ako sídlo primátora hlavného mesta a v Zrkadlovej sieni sa vedú rokovania mestského zastupiteľstva, príp. svadby či koncerty.

V budove určitý čas prebýval aj Paracelsus a na jeho počesť je na fasáde budovy umiestnená pamätná tabuľa.

Zdroj: Wikipedia

Primaciálny palác
Primaciálne námestie 3
81101 Bratislava

https://www.bratislava.sk/sk/pamiatky
Otváracie hodiny: