Open gallery

galéria

OPEN Gallery v rámci koncepcie výstavného programu pod inštitucionálnou záštitou Nadácie – Centra súčasného umenia ponúka počas roka vyváženú sériu výstav prevažne mladých slovenských vizuálnych umelcov.

Výber výstavných projektov, ako aj ich kvalitatívnu úroveň, garantuje odborná komisia kurátorov a teoretikov súčasného vizuálneho umenia na Slovensku, menovaná Nadáciou – Centrom súčasného umenia.

Odborná komisia vyberá z projektov, ktoré sa o výstavný priestor uchádzajú na základe výzvy adresovanej kurátorskej a umeleckej obci, so zadefinovaním základných podmienok, ktoré by ten ktorý projekt mal spĺňať. Iniciovaním prihlasovania sa do výberového konania formou výstavných projektov Nadácia – Centrum súčasného umenia nepodnecuje len umelcov, ale motivuje aj mladých kurátorov (ako aj kurátorov strednej a staršej generácie) k tvorbe projektov, čím v rámci OPEN Gallery neotvára priestor len pre rozvoj nových tendencií a aktivít v rámci vizuálneho umenia, ale aj v rámci kurátorskej praxe.

Open gallery
Baštová 5
811 03 Bratislava


+421 2/5441 3316
lucia@ncsu.sk

http://ncsu.sk/
Otváracie hodiny:

UT – NE 14:00 – 19:00