Open gallery

galéria

Open Gallery poskytuje priestor na prepájanie vizuálneho umenia a oblasti ľudských práv, spravodlivosti, tolerancie a transparentnosti.

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi počas roka v Open Gallery pripravuje výstavný program zameraný na prioritné oblasti nadácie. Výstavnou činnosťou dopĺňa svoje aktivity na poli ľudských práv, podpory inklúzie a tolerancie, vzdelávania, transparentnosti a spravodlivosti. Výstavy charakterizuje zameranie na ľudskoprávne témy, dokumentárnu fotografiu, spoluprácu s mladými umelcami, ako aj etablovanými a medzinárodnými autormi a autorkami. Open Gallery tiež ponúka bohatý sprievodný program v podobe diskusií, premietaní a prednášok.

Open gallery
Baštová 5
81103 Bratislava


+421 2/5441 3316
recepcia@osf.sk

http://osf.sk/
Otváracie hodiny:

viď. aktuálna výstava