Obecné múzeum Šenkvice

múzeum

Počiatky Obecného múzea siahajú do 60-tych rokov minulého storočia, kedy vznikol Vlastivedný krúžok. K jeho cieľom patrilo aj zbieranie piesní, zvykov, hier, tancov a historických predmetov viažucich sa
k dejinám obce.

Jedným z výsledkom činnosti členov krúžku bolo otvorenie Pamätnej izby v roku 1969 vo vežovej časti kostola. V roku 1971 bola Pamätná izba premiestnená do nových, väčších priestorov v budove Jednoty. Zároveň bola včlenená pod kultúrne stredisko a jej prvým vedúcim bol Jaroslav Brzobohatý, neskôr Ján Čermák, Kamil Žák a Agneša Kukumbergová.

Nenahraditeľná bola aj práca Henricha Lančariča-kronikára a riaditeľa školy-ktorý bol zanieteným zberateľom a propagátorom šenkvickej kultúry. V 80-tych rokoch sa uskutočnila reinštalácia expozície v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Obecné múzeum Šenkvice
Nám. Gabriela Kolinoviča 5
90081 Šenkvice


033/6486044
kis@senkvice.org

http://www.senkvice.org/muzeum.php
Otváracie hodiny:

Expozícia múzea je prístupná na základe telefonickej dohody na telefóne 
033 / 6486033, alebo 0918 295 335.