Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka MMB

múzeum

Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Expozícia sprístupňuje históriu farmácie v Bratislave v prvej z troch miestností.

Farmaceutická zbierka s 8 500 predmetmi a 2 880 zväzkami starej farmaceutickej literatúry patrí k najpočetnejším v múzeu a je jedinečnou svojho druhu na Slovensku. Obsahuje pôvodné súčasti zariadenia lekární, najstaršie pochádzajú už zo 16. storočia.

Barokový a klasicistický nábytok a väčšinu fajansových, kameninových, sklenených, drevených a cínových nádob na uchovávanie liečiv vyrobili na území Slovenska. Z remeselníckych dielní na našom území pochádzajú i najstaršie dispenzačné obaly, jednoduché pomôcky na výrobu liečivých prípravkov, laboratórne náčinie a kovové vývesné štíty. Až do počiatkov unifikácie lekární v druhej polovici 19. storočia, prispievali tak výrobcovia k osobitému, svojskému charakteru každej jednotlivej lekárne.

Zachovaná literatúra svedčí o odbornej úrovni lekárnikov, usilujúcich sa osvojovať najnovšie poznatky. Medzi literatúrou zo 16. storočia sa nachádza i originálne vydanie Paracelsových spisov z roku 1574. Z polovice 18., storočia pochádza prvý celouhorský štvorjazyčný sadzobník liečiv, vydaný v roku 1745 tlačou v Bratislave pod názvom „ Taxa pharmaceutika posoniensis“ významný najstaršou slovenskou farmaceutickou terminológiou.

Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka MMB
Lekáreň U červeného raka Michalská ulica 26
81101 Bratislava


+421 2/5413 1214
mmba@bratislava.sk

www.muzeum.bratislava.sk
Otváracie hodiny:
Ut: 10 - 17
St: 10 - 17
Št: 10 - 17
Pi: 10 - 17
So: 10 - 17
Ne: 11 - 18
: 11 - 18
Vstupné:

Plné vstupné : 4,50 € zľavnené: 2,50 € rodinné vstupné: 9 €. Vstupenka platí aj pre Múzeum zbraní - Michalská veža