Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC), Univerzitná knižnica

iné miesto

Projekt „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave“, ktorého zámerom je vybudovať modernú knižnicu.

Rekonštruované priestory umožňujú nezávisle od seba realizovať funkcie knižničného i kultúrneho centra. Donedávna chátrajúce budovy veľkej historickej a pamiatkovej hodnoty sa dočkali zaslúženej obnovy, aby mohli ešte komplexnejšie slúžiť nielen návštevníkom knižnice a širšej kultúrnej verejnosti.

Nové dispozičné riešenie umožnilo vytvorenie priestorov na stretávanie sa ľudí z rôznych odvetví a úrovní, od študentov až po vedeckých pracovníkov. Takmer celý priestor rekonštruovaných objektov je prístupný bezbarierovo. Filozofia nového riešenia vytvára z Univerzitnej knižnice v Bratislave jedno z dominantných kultúrnych centier bratislavskej pešej zóny.

Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC), Univerzitná knižnica
Michalská 1
81417 Bratislava


+421 2/5980 4105
produkcia.mfkc@ulib.sk

http:/­/­www.ulib.sk
Otváracie hodiny: