Modra

iné miesto

Modra, vzdialená 27,5 km od Bratislavy, je známa ako mesto Štúrovcov, vinohradníctva, baníctva a keramiky. Pri potulkách môžete navštíviť rozmanité kultúrne podujatia aj pravidelné vinárske slávnosti.

Modra
Dukelská 38
90001 Modra


033/ 6908 300
info@modra.sk

http://www.modra.sk
Otváracie hodiny: