Medická záhrada

ihriská a parky
iné miesto

Medická záhrada je najobľúbenejší bratislavský verejný park. Udržiavané trávnaté plochy, kvetinové záhony a staré stromy vytvárajú ideálne podmienky pre oddych a kultúru.

Gróf Ján Gobert z Aspremontu si v časoch Márie Terézie na Špitálskej ulici postavil rozsiahly palác, ktorý dodnes patrí medzi najlepšie ukážky tzv. barokového klasicizmu v Bratislave. Súčasťou paláca bola aj rozsiahla francúzska baroková záhrada, dnes známa pod menom Medická.

Neskôr záhradu kúpil veľký milovník umenia gróf Esterházy, ktorý jej priestor pravidelne napĺňal rôznymi umeleckými podujatiami. Podľa zachovaných dokumentov tu viackrát koncertoval i slávny hudobný skladateľ Jozef Haydn.

Areál záhrady je dnes súčasťou centra Bratislavy a srdcom mestskej časti Staré mesto.

Z pôvodnej výzdoby francúzskej barokovej záhrady i z jej neskoršej anglickej úpravy sa nezachovali nijaké plastiky ani významnejšia záhradná architektúra. Napriek tomu tu i dnes môžeme vidieť niektoré umelecké diela ako napríklad fontánu Labute, ktorú navrhol akad. soch. Pavol Mikšík a ktorá tvorí centrálny priestor záhrady.

V záhrade nájdete pomník známeho slovenského spisovateľa Martina Kukučína a významného maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho.

ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok

Medická záhrada
29. augusta 12
81108 Bratislava

Otváracie hodiny:

apríl až september 7.00 - 21.00
október až marec 10.00 - 18.00