Knižnica Slovenského národného múzea

knižnica

Knižnica je ústrednou knižnicou siete múzeí a galérií SR. Patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR.

Knižnica je zatvorená do 23.3.2020.

Platené služby Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná služba V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa. Reprografické služby Zhotovovanie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnice v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č. 383/97 Z.z. Rešeršné služby Spracúvanie a sprostredkovanie rešerší

Knižnica Slovenského národného múzea
Vajanského náb 2
81006 Bratislava


02/5964 9180
emilia.ivanicova@snm.sk

http://www.n.snmkniznica.sk
Otváracie hodiny:
Ut: 10 - 16
St: 10 - 16
Št: 10 - 16
Pi: 10 - 16