Knižnica Slovenského filmového ústavu

knižnica

Knižnica je jedinou knižnicou tohto typu na Slovensku. Okrem klasických výpožičiek tu nájdete diplomové práce, skriptá, CD nosiče, zviazané ročníky filmových časopisov a periodík.

Knižnica SFÚ je jedinou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Nachádza sa tu knižničný fond 8 141 kníh, 1600 filmových scenárov a zatiaľ čiastočne sprírastkovaný fond slovenských filmových scenárov prevzatých zo Štúdia Koliba a.s. Ďalej tu záujemcovia nájdu diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy na CD nosičoch (48 ks) a 1560 zviazaných ročníkov filmových časopisov a periodík. Knihy sa (okrem slovníkov a encyklopédií) požičiavajú absenčne (maximálne 5 kníh), viazané a neviazané časopisy len prezenčne.

Knižnica Slovenského filmového ústavu
Grosslingová 32
81109 Bratislava


+ 421 2 5710 1529
margita.pauerova@sfu.sk

www.sfu.sk
Otváracie hodiny:
Po: 14 - 18
Ut: 9 - 12
St: 14 - 16
Št: 14 - 16