Knižnica a mediatéka Francúzskeho inštitútu

knižnica

V Mediatéke, nájdete audiovizuálne fondy – CD, DVD, VHS, periodiká, dennú tlač, časopisy, s možnosťou sadnúť si a v pokoji si čítať, počúvať, či pozerať.

V rámci oboch častí si môžete požičať maximálne 7 dokumentov, z toho 4 DVD. Dokumenty označené Consultable uniquement sa nepožičiavajú a slúžia na prezenčné štúdium. Výpožičná doba pre knihy je 1 mesiac, pre časopisy a audiovizuálne dokumenty 2 týždne. Výpožičnú dobu je možné predĺžiť, aj telefonicky *, o ďalšie obdobie, maximálne však do 90 dní. V prípade, že dokument je vypožičaný, môžete si ho rezevovať. Za omeškanie vrátenia sa platí pokuta 0,10 Eur za každý deň. V prípade straty alebo poškodenia dokumentu je čitateľ povinný ho nahradiť alebo zaplatiť.

Knižnica a mediatéka Francúzskeho inštitútu
Kutscherfeldov palác Sedlárska 7
81101 Bratislava


02/ 59 34 77 60
biblio@institutfrancais.sk

http://ambafrance-sk.org
Otváracie hodiny:
Po: 13 - 18
Ut: 10:30 - 19:30
St: 13 - 18
Št: 13 - 19:30
Pi: 10:30 - 15
So: 9 - 13
Vstupné:

Ročné zápisné 12 € Trojmesačné zápisné 5,30 € Zľavnená tarifa 8,60 € /učitelia francúzštiny, dôchodcovia/ Cudzinci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku platia jednorazovú zálohu 33 €