Kino Lamač

kino
Kino Lamač prevádzkuje firma PaedDr. Eugen Garay, Astra-Informatic. Kino premieta komerčné, ako aj umelecké a klubové filmy.

Kino premieta každú nedeľu o 18:00, vstupné je 3€.

Kino Lamač
Malokarpatské nám.
84103 Bratislava


+421 905 240 283
simoncicova@lamac.sk

web kina Lamač
Otváracie hodiny: