Kino Istracentrum

kino

Kino Istracentrum je jediné kino v Devínskej novej Vsi. Nachádza sa v priestoroch kultúrneho domu Istra centrum. Pravidelne premieta komerčné filmy a filmy pre rodiny s deťmi.

Kino Istracentrum
Hradištná 43
84107 Bratislava


+421 2 6477 0033
riaditel@istracentrum.sk

http://www.devinska.amfik.sk
Otváracie hodiny: