Kino DK Devín - nie je

kino

Kino premieta v doobedných aj poobedných hodinách. Zabezpečí filmy pre škôlky a školy ale aj filmy pre uzavreté skupiny firemné podujatia. Od apríla 2009 ponúka aj filmy z filmových klubov ASFK.

Kino DK Devín
Rytierska 1
84110 Bratislava


+421 949 230 477
dkdevin@amfik.sk

http://www.dkdevin.amfik.sk
Otváracie hodiny: