Kalab

kultúrny dom

Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež verejná obývačka živých tém okolo nás. V Bratislave nám chýbalo miesto, kde by sme mohli zhliadnuť insitnú tvorbu Slovákov z Vojvodiny, dnes ašpirujúcu na zápis medzi pamiatky nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco a je to škoda. O živote našich krajanov v zahraničí sa neučí ani v škole, pritom ide o tému prierezovú - na zemepise, dejepise, slovenčine, výtvarnej, hudobnej aj občianskej výchove, všade tam by sa o nich dalo hovoriť... Možno aj preto sme voči menšinám netolerantní a sú nám cudzie.
Pripravili sme teda stálu expozíciu slovenskej insity z Vojvodiny, knižnicu dolnozemských autorov a vzdelávacie pásma pre školy a verejnosť o slovenskom vysťahovalectve v európskom priestore.


Slovensko sa dnes pasuje s odlivom šikovných a talentovaných mladých ľudí v rôznych odvetviach. V Kalabe sme vytvorili miesto aj mladým umelcom, aby mohli svoju tvorbu prezentovať a ponúkať verejnosti a mali tak motiváciu tvoriť doma. Ich tvorbu prezentujeme prostredníctvom výstav a taktiež na stenách a v krabičkách pri bare.

Kalab je verejnou obývačkou, kde popri našej stálej expozícii môžete zažiť diskusie, debaty, workshopy, čitateľský klub, premietanie filmov...
Všetko, čo nám spoluvytvára pocit domova, taký aký prežívame každý v tej našej obývačke doma.

Aby sme všetky tieto aktivity mohli realizovať naplno aj naďalej, budeme vďační za Vašu podporu.
Za dobrovoľný príspevok Vám radi prinesieme po čom Vaše hrdlo ráči.

Cíťte sa tu ako doma:)

Kalab
Zámocká 5
Bratislava


0905 402 560
kalabcentrum@gmail.com

http://www.KalabCentrum.sk
Otváracie hodiny: