Fakulta architektúry a dizajnu STU

iné miesto

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Fakulta architektúry a dizajnu STU
Námestie slobody 19
81245 Bratislava


0918 665 016


fad.stuba.sk
Otváracie hodiny:

FAD STU je prístupná verejnosti počas akcií organizovaných Kreatívnym centrom.