Dom kultúry Kramáre

kultúrny dom

V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Svoj program si tu nájdu aj dospelí návštevníci.

03.10.2021, Ne
17:00 Obnovené tradičné Čaje o piatej party

Dom kultúry Kramáre prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, pohybové, hudobné, výtvarné a pod.

Starší návštevníci majú v obľube pravidelné a na Slovensku ojedinelé podujatie Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš.

Dom kultúry Kramáre
Stromová 18
83101 Bratislava


+421 547 711 48
dkkramare@chello.sk

http://www.skvajnorska.sk
Otváracie hodiny:
St: 16 - 19
1 hodina pred podujatím
Vstupné:

Predaj vstupeniek v pokladni SK Vajnorská.