Dom kultúry Kramáre

kultúrny dom

V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Svoj program si tu nájdu aj dospelí návštevníci.

Dom kultúry Kramáre prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, pohybové, hudobné, výtvarné a pod.

Starší návštevníci majú v obľube pravidelné a na Slovensku ojedinelé podujatie Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš.

Dom kultúry Kramáre
Stromová 18
83101 Bratislava


+421 547 711 48
dkkramare@chello.sk

http://www.skvajnorska.sk
Otváracie hodiny:
St: 16 - 19
1 hodina pred podujatím
Vstupné:

Predaj vstupeniek v pokladni SK Vajnorská.