Biele divadlo

divadlo

Biele divadlo je nezávislé divadlo, ktoré organizuje herecké kurzy pre deti, mládež a dospelých od 6 do 35 rokov a prináša hodnotné predstavenia pre všetkých.

30.05.2023, Ut
18:00 Biele divadlo: Prebudenie jari divadlo

Vzniklo v roku 1982 z iniciatívy Niny Zemanovej. V jeho štúdiách sa od začiatku činnosti vystriedalo už vyše 1800 členov, z ktorých viac ako 40 bolo prijatých na vysokoškolské umelecké odbory, najmä herectvo, divadelnú réžiu a dramaturgiu, či teatrológiu. Väčšina lektorov divadla sú absolventi alebo súčasní študenti VŠMU.

V jednoduchosti je krása. Preto Biele divadlo dostalo názov podľa najčistejšej zo všetkých farieb, ktorá, hoci napohľad nenápadná, ukrýva celé spektrum ďalších farieb. Je symbolom toho, že vo všetkom sa dá nájsť určitá hĺbka, pestrosť. Biele divadlo sa nesnaží o zbytočnú extravaganciu, o samoúčelné experimenty, no otvorené je každému dobrému nápadu. Cieľom je vo všetkom nájsť hodnotu, výpoveď.

Biele divadlo je zriadeňované občianskym združením DRAM ART ŠTÚDIO.

Členmi súborov sú deti a mladí ľudia vo vekovom rozpätí 6 až 35 rokov. Preto sa divadlo vnútorne člení na jednotlivé štúdia a krúžky. V každom z nich sa pracuje od konca septembra do júna, teda 9 mesiacov. Počas júla a augusta organizuje divadlo letné divadelné tábory a workshopy. September je vyhradený na prípravy na ďalšiu sezónu, nábory a konkurzy. Viacero členov, či už medzi deťmi alebo mládežou, navštevuje Biele divadlo už niekoľko rokov, takže tvoria silné kolektívy. Napriek tomu je možné sa do tvorby zapojiť počas septembrového náboru a konkurzu.

Biele divadlo
Karloveská 64
84258 Bratislava


0915 926 595
bd.predstavenia@gmail.com

bieledivadlo.sk
Otváracie hodiny: