Aukčná spoločnosť SOGA

galéria

Aukčná spoločnosť SOGA zabezpečuje organizovanie aukcií diel výtvarného a úžitkového umenia – sprostredkovanie predaja diel, organizovanie výstavných podujatí.

SOGA realizuje kurátorske projekty, odborné poradenstvo, odborné expertízy a oceňovanie diel výtvarného a úžitkového umenia.

SOGA vo svojich katalógoch v podstate od počiatku ponúka atraktívne diela medzivojnového obdobia, hornouhorské umenie rozhrania 19. a 20. storočia, diela osobností moderny Slovenska, slovenské maliarstvo po roku 1948, maďarské a české maliarstvo 19. a prvej polovice 20. storočia, európske umenie 15.- 19. storočia, sochárstvo a drobnú plastiku, no stále viac sa v našich katalógoch objavujú aj diela osobností svetovej scény.

Koncom roka 2007 boli spustené online aukcie, ktoré sú určené inej klientele ako tzv. „živé“ aukcie. Na internete sa zberatelia za atraktívne sumy dostanú k zaujímavým dielam (predovšetkým kresbovým a grafickým) našich špičkových, českých i zahraničných autorov. Medzi aktivitami spoločnosti sú okrem výstav súčasného umenia, obľúbené aj eventy pre firmy, na ktorých sú záujemcovia oboznamovaní o mechanizmoch v umeleckom obchode, zberateľstve a umení.

Aukčný dom SOGA sídli v centre Bratislavy na Medenej ulici 16.

Aukčná spoločnosť SOGA
Medená 16
81103 Bratislava


+421 2/5443 5481
soga@soga.sk

http://www.soga.sk
Otváracie hodiny:
Po: 10 - 18
Ut: 10 - 18
St: 10 - 18
Št: 10 - 18
Pi: 10 - 18