Aspekt - záujmové združenie žien

knižnica

ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt, presnejšie nekonečná množina projektov: záujmové združenie žien / feministický kultúrny časopis / webzin / knižná edícia… a špecializovaná knižnica.

ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt, presnejšie nekonečná množina projektov.

Vznikol začiatkom deväťdesiatych rokov (oficiálna registrácia 26. júla 1993) ako záujmové združenie žien, ktoré si mysleli, že je načase zobrať reči o rovnosti a demokracii vážne a uplatniť ich v životnej realite ľudí ženského pohlavia na Slovensku. Už druhé desaťročie tak robí prostredníctvom svojej (podvratnej a budovateľskej) publikačnej a vzdelávacej činnosti.

Knižnica Je jediná svojho druhu na Slovensku. Špecializuje sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou. Spočiatku príručná knižnica redakcie časopisu Aspekt sa rozrástla na fond so širokým výberom odbornej literatúry, beletrie, časopisov, audiovizuálnych dokumentov. Jej produktívne využitie dokazuje i rozširujúca sa kolekcia študentských prác.

Poskytuje prezenčné, absenčné výpožičné služby, reprografické a odborné konzultačné služby. Na webovej stránke informuje o najnovších prírastkoch.

Orientáciu v rôznorodom a bohatom fonde čitateľkám a čitateľom uľahčuje on-line katalóg na webstránke knižnice.

Knižnica je v čase školských prázdnin zatvorená. Knižničné hodiny sa v polovici februára a na začiatku septembra menia.

Aspekt - záujmové združenie žien
Mýtna 38
81107 Bratislava


421 918 479 677
kniznica@aspekt.sk

www.aspekt.sk
Otváracie hodiny:
Št: 16:30 - 19
Vstupné:

3,50