literárna akcia

Zvárala Kačenka, zvárala šaty

Prezentácia knihy Mgr. Sylvie Hrdlovičovej zo SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

 Podujatie sa uskutoční 12.2.2019 o 17.00 hod. v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Malokarpatská knižnica v Pezinku, Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.