literárna akcia

Zlatá vlna 2023: slávnostné odovzdávanie ocenenia za poéziu spojené s čítaním nominovaných

Aj tento rok spestrí jeden z festivalových dní literárneho festivalu Novotvar udelenie ceny za poéziu Zlatá vlna 2023.
Táto akcia sa konala v minulosti

Slávnostné odovzdávanie ocenenia za poéziu Zlatá vlna je spojené s diskusiou a čítačkou nominovaných autorov s ich dielami:
Alena Brindová: Horolezci (FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania)
Katarína Kucbelová: K bielej (Skalná ruža)
Juraj Kuniak: Ako sme sa stali (Skalná ruža)
Anna Ondrejková: Strmina (FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania)
Ivan Štrpka: Hermovská chôdza (Modrý Peter)

V. ročník ceny za poéziu vyhlasujú Občianske združenie Novotvar, Slovenské literárne centrum, Literárna bašta, literarnyklub.sk, Vlna a Vertigo.
Odbornú cenu poroty v tomto ročníku tvoria Mária Ferenčuhová, Jana Juhásová a Ján Štrasser.

Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.
Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku.

Viac info