literárna akcia

Uvedenie publikácií venovaných Vladimírovi Dedečkovi

Slovenská národná galéria už čoskoro predstaví dve publikácie venované dielu architekta Vladimíra Dedečka, ktorý je (aj) autorom areálu SNG v Bratislave. Slávnostné uvedenie oboch publikácií bude v piatok 23. júna 2017 o 17.00 v galerijnej kaviarni Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci.

Táto akcia sa konala v minulosti


Slávnostné uvedenie dvoch publikácií bude prebiehať za účasti autorky a editorky Moniky Mitášovej a spoluautorov Mariana Zervana, Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a fotografky Herthy Hurnaus.

--------------------

Slovenská národná galéria sa dielu architekta Vladimíra Dedečka začala systematickejšie venovať v roku 2001 pri príležitosti uzavretia dunajského krídla, tzv. premostenia SNG, keď otvorila verejnú diskusiu o budúcnosti galerijných budov na bratislavskom nábreží. V roku 2008 galéria darom nadobudla zachované časti architektovho diela do Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu SNG. Myšlienka vydať architektovi Dedečkovi knihu vznikla v SNG v roku 2009. Vtedy prijala účasť na jej príprave i viedenská fotografka Hertha Hurnaus, ktorá už Dedečkove stavby fotografovala v rámci vlastných projektov (kniha Eastmodern, 2007). V nasledujúcich siedmich rokoch postupne odfotografovala významné stavby Vladimíra Dedečka a k tým, ktoré už zaznamenala, sa opakovane vracala.

Kniha o Vladimírovi Dedečkovi vznikala postupne na základe rozhovorov s architektom, archívneho výskumu, štúdia a interpretácie stavieb aj ich architektonickej dokumentácie. Záverečnú podobu získala v rokoch 2014 – 2015. Vtedy sa rozčlenila do dvoch publikácií.

Prvú autorsky pripravila teoretička architektúry Monika Mitášová pod názvom Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. Venuje sa obdobiu 40. – 50. rokov 20. storočia, keď architekt Dedeček študoval na martinskom gymnáziu a na bratislavskej Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS SVŠT). Predstavuje individuálne i spoločenské sily v akademickej aj v mimo akademickej komunite výtvarníkov, sociológov a architektov na Slovensku, ktoré Dedečka viedli k rozhodnutiu študovať architektúru a stať sa architektom. Na druhej strane poukazuje aj na zrod jeho vlastných postupov navrhovania v skicách a kresbách prvých stavieb ako na jednu z foriem stávania sa architektom. Integrálnou súčasťou tejto knihy sú tri rané architektove skicáre.

Druhú, interpretačnú publikáciu autorovho diela editorsky pripravila Monika Mitášová so spoluautormi: teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom pod názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Táto kniha predstavuje textovú, architektonickú a fotografickú interpretáciu štyroch významných a súčasne najviac diskutovaných Dedečkových architektonických diel a spolu s nimi prináša aj zdroje na rozšírenie sformulovanej metodológie a postupov interpretácie ďalších kľúčových Dedečkových diel 60. – 90. rokov 20. storočia.

Okrem návrhu a príkladov nových interpretačných možností utvára predpoklady nezaujatej diskusie o Dedečkovom architektonickom diele, ale aj o interpretácii architektonického diela vôbec. Rovnako ako prvá kniha, aj táto zámerne nadobúda formu „pracovných zošitov“, s úmyslom poskytnúť čitateľkám a čitateľom otvorený komplexný prístup k architektonickému mysleniu významného slovenského tvorcu architektúry druhej polovice 20. storočia. Autormi dobových fotografií sú spravidla interní fotografi a fotografky ČSTK / TASR, Stavoprojektu, SNG a významní fotografi architektúry Rajmund Müller a Ľubo Stacho.