literárna akcia

Roth číta Stravinského

„Menší umelci si od iných požičiavajú, veľkí kradnú.“
„Počúvanie si vyžaduje námahu. Len počuť nestačí, kačka predsa počuje tiež.“
„To, čo dáva umelcovi skutočnú prestíž, sú jeho imitátori.“
Igor Stravinskij

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Igor Stravinskij (1882 – 1971) bol známy nielen ako skladateľ, ale aj ako vynikajúci pozorovateľ sveta okolo seba a autor brilantných postrehov a bonmotov o hudbe a hudobníkoch. Jeho myšlienky ostali zachované v knihách Kronika môjho života, Hudobná poetika (cyklus šiestich prednášok pre Harvard) a v početných rozhovoroch s Robertom Craftom. Výber zo Stravinského textov vo vynikajúcom preklade Andreja Záthureckého zaznie na Konvergenciách v interpretácii charizmatického Roberta Rotha – Rozprávača, Vojaka i Diabla v konvergenčnom naštudovaní Príbehu vojaka. Výber pripravil muzikológ Andrej Šuba.

Podujatie sa koná v rámci zimnej série koncertov Stravinskij / Konvergencie 2019.
Vstupenky sa budú dať zakúpiť na mieste (5 Eur).
Pre držiteľov permanentiek na koncety so Stravinským je vstup voľný.
Viac informácii o podujatí.