literárna akcia

Peter Stamm - turné s románom Sedem rokov

Peter Stamm je najprekladanejší súčasný švajčiarsky autor. Stammovi v slovenčine nedávno vyšiel vrcholný román Sedem rokov. Knihu preložil a podujatie moderuje Ján Jambor.
Táto akcia sa konala v minulosti

Rozprávač, nemecký architekt Alexander, stretáva na ceste za zmysluplným životom dve protikladné ženy. Manželka Sonja je vzdelaná a atraktívna dáma z dobre situovanej rodiny, milenka Iwona je jednoduchá a silno veriaca poľská emigrantka.

Stamm do románu vkladá univerzálne psychologické otázky o moci lásky, manželskej kríze a nevere, ukazuje, ako človeka zasahuje zrieknutie sa dieťaťa či adopcia. Načrtáva panoramatický obraz spoločnosti od konca osemdesiatych rokov 20. storočia až po nástup nového tisícročia s prejavmi hospodárskej krízy.