literárna akcia

Peter Mišák: Rúth

Dvojjazyčné pásmo poézie slovenského básnika konkretizuje myšlienku česko-slovenskej literárnej spolupráce.

 

Táto akcia sa konala v minulosti


účinkuje: Divadlo poézie Agadir