literárna akcia

LQ #51: Vandala/ Už iba prítomnosť

Júnové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o knihách Vandala a Už iba prítomnosť. Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

 

Knihy:

Jana Beňová: Vandala
Kniha poviedok Vandala zachytáva rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch. Jednotlivé témy a postavy sa znovu objavujú v odlišných situáciách a z pohľadu iného rozprávača. Tým vytvárajú symetrické geometrické obrazce charakteristické pre mandalu. Na rozdiel od nej však v prípade Vandaly spojenie štvorca a kruhu nevytvára harmóniu, ale napätie. Názov knihy je v skutočnosti odvodený od reklamného sloganu opakujúceho sa v jednej z poviedok – výkriku postavy, ktorá na brooklynskom moste predáva vodu. Eis vóter vandala. Ice water one dollar.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Brak.

Maroš Krajňak: Už iba prítomnosť
Najnovšia kniha sa usiluje vnoriť do nášho civilizačného kontextu. Poukazuje na večnú sociálnu determináciu – naše skutky sú predurčené konaním predkov, „poľudšťovanie vzorcov“ je naozaj pomalé, občas dokonca nepravdepodobné. Naivná viera, že človek sa stane zásadne lepším, je však nevyhnutná – vzdať sa jej je neprípustné. Hlavní predstavitelia sú svedkami odhaľovania ich vzájomných vzťahov v zmysle banálneho „všetko so všetkým súvisí“, prípadne takéto vzťahy sami cielene vytvárajú.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Drewo a srd.

Miesto konania: Rómerov dom, Zámočnícka 10