literárna akcia

Literárny salón V4

Diskusie autorov krajín V4 pri okrúhlom stole spojené s autogramiádou v príjemnom prostredí mobilnej knižnej obývačky Panta Rhei. Ponuka knižnice obsahuje aj najnovšie diela zúčastnených autorov, ich diela vydané v slovenskom preklade a publikácie venované histórii mesta Bratislavy.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Rozhovory  moderuje Dado Nagy.
Spoluorganizátori: Panta Rhei, Literárne informačné centrum, Poľský inštitút, České centrum

Program:
21. jún, piatok

Piatkové podujatie je venované detskej literatúre v rámci ktorej pozývame aj školy s vyučovacím jazykom maďarským.  Školáci budú mať možnosť sa zúčastniť kvízu krajín V4 o spoločnej histórii.
10.00–11.30
Dániel Varró (HU)
– svoje prvé verše napísal ako dvanásťročný (1989). Od svojich gymnaziálnych štúdií publikuje verše a umelecké preklady v rôznych literárnych novinách a časopisoch. Vydal niekoľko samostatných zbierok a je spoluautorom viacerých publikácií (najmä pre deti). Svoju prvú knižku s názvom Bögre azúr vydal vo veku 21 rokov. Jeho ďalšími dielami sú veršovaný rozprávkový román Túl a Maszat-hegyen a Szívdesszert. Jeho štvrtá kniha moderných riekaniek pre malé deti Akinek a lába hatos vyšla v roku 2010 a bola inšpirovaná narodením jeho dieťaťa. Venuje sa umeleckému prekladu, prekladá verše a divadelné hry. Jeho preklady drámy a ďalších divadelných textov (samostatne alebo v spolupráci s inými autormi) uvádzajú viaceré divadlá v Budapešti aj mimo hlavného mesta.
12.00–13.30
Anna Fundárek (SK)
– je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novoveku Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa zameriava na politické dejiny obdobia ranného novoveku, uhorskú politickú elitu a jej vzťah k viedenskému dvoru, ako aj na rod Pálffyovcov.  Aktuálna novinka z jej tvorby Barokový aristokrat opisuje práve zaujímavý život Pavla Pálffyho (1592-1653).  Zaujímavým spôsobom porozpráva mládeži o spoločnej historii Slovenska a Maďarska.

22. jún, sobota  
10.00–11.30
Agnieszka Wójcińska
(PL) – poľská novinárka a reportérka. Vyštudovala psychológiu a žurnalistiku. Je absolventkou Inštitútu reportáže vo Varšave. Pravidelne publikuje vo viacerých významných poľských novinách a časopisoch, ako Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekroj či Kontynenty. Finalistka poľsko-nemeckej novinárskej ceny Tadeusza Mazowieckého. Je zostavovateľkou antológie Mur. 12 kawałków o Berlinie (Múr. 12 kúskov o Berlíne) o fenoméne Berlínskeho múru. Zároveň je autorkou dvoch kníh rozhovorov: Reporterzy bez fikcji (Reportéri bez fikcie), v ktorej vyspovedala sedemnástich poľských reportérov a reportérky, a Perspektywa mrówki (Z mravčej perspektívy), ktorá je zostavená z dvanástich rozhovorov so svetovými reportérmi. Kniha Vesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi (Absynt 2018) je výberom rozhovorov z týchto dvoch kníh. Stretli sa v nej autori a autorky, ktorých máte možnosť poznať z obľúbenej absyntovskej edície Prekliati reportéri.
12.00–13.30
István Tasnádi
(HU) – dramatik, laureát ceny Attilu Józsefa a ceny Bélu Balázsa. Pravidelne publikuje od roku 1992. Jeho verše a kritiky vyšli v takmer všetkých významných literárnych a divadelných časopisoch. Učí dramaturgiu a kreatívne písanie na Akadémii divadelného a filmového umenia. Bol zakladajúcim členom Divadla Bárka (1996). V roku 2016 režíroval svoj prvý televízny film na motívy vlastnej divadelnej hry Memo, ktorý v roku 2017 na festivale Prix Europe získal cenu za najlepší európsky film. Je autorom viacerých detských a bábkových predstavení. Jeho 36 divadelných hier a scénických adaptácií eviduje už 88 predstavení. Vydal dve publikácie vo francúzštine. Jeho diela vyšli v antológiách aj v anglickom, talianskom, poľskom a bulharskom jazyku.
Podujatia so simultánnym tlmočením.

23. jún, nedeľa 
10.00–11.30
Pavel Vilikovský
(SK) – vo svete literatúry začínal ako prozaik, neskôr sa venoval tiež prekladom. Prvé prozaické diela uverejňoval v časopise Mladá tvorba. Vo svojich dielach zobrazoval životné pocity, túžby a postoje mladých ľudí povojnovej generácie. Viac než príbeh ho zaujíma samotné rozprávanie príbehu. Kompozičná aj námetová originálnosť, nevšednosť epických situácií a prelínanie sa úvahových i dejových prvkov s využívaním iných textov zaraďujú tohto autora k predstaviteľom slovenskej postmodernej literatúry. V prekladateľskej časti svojej tvorby sa venuje najmä prekladom z anglickej a americkej prózy.
12.00 – 13.30
Petra Dvořáková
(CZ) – do povedomia čitateľov vstúpila knihou rozhovorov Premenené sny (2006), za ktorú získala cenu Magnesia Litera. Pozornosť si získali aj jej ďalšie tituly Ja som hlad (2009), Siet ť - príbehy (ne) sebavedomie(2016) a Dědina (2018).  Autorka pravidelne spolupracuje s Českou televíziou a Českým rozhlasom.

Podujatie sa koná v rámci festivalu Viac ako sused.