literárna akcia

Literárny cirkus v Carltone

Dramatizované čítania z kníh slovenských autorov.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

27.11.,19:00 Kadlečíka epištoly
Slávnostné uvedenie 1. zväzku súborného diela Ivana Kadlečíka, ktoré obsahuje tri knihy: Z rečí v nížinách, Tváre a oslovenia a Epištoly. 
Ukážky z diel číta: Alfréd Swan

4.12., 19:00 Návrat Mitanu
Príďte si po autogram kým nebude zobrané dielo rozobrané. Bude beseda s autorom. 
Ukážky z jeho kníh číta: František Kovár