výstava
prednáška / diskusia

Literárna kronika prvej republiky

Panelová výstava k novej obrazovo-výkladovej publikácii Literární kronika první republiky zahŕňa viac ako tisíc fotografií, reklamných materiálov, karikatúr, ukážok rukopisov a ďalších vizuálnych dokumentov.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

V 21 oddieloch sústredených vždy k jednému roku z obdobia 1918–1938 predstavuje Československú republiku ako mnohonárodnostný štát, v ktorom literatúra vznikala a bola čítaná nielen v češtine, ale aj slovenčine, nemčine, ruštine, ukrajinčine, maďarčine či poľštine, kde sa na literárnom dianí podieľali nielen spisovatelia, ale aj prekladatelia, vydavatelia a čitatelia, kde spoločensky nerezonovali len umelecké výboje či politické provokácie avantgardistov, ale aj medzinárodné bestsellery a produkty lokálnej populárnej kultúry. V rámci vernisáže sa uskutoční prednáška Vladimíra Barboríka o literatúre medzivojnového obdobia a o práci literárneho vedca- historika v súčasnosti.

Obrazovo-výkladová publikácia určená širšej verejnosti, ktorá v celkovo 21 kapitolách sústredených vždy k jednémuroku z intervalu rokov1918-1938 priblíži formou kalendária, tematického výkladu o vybraných javoch (napr. Knižný trh,pražská nemecká literatúra, literárne ceny, cenzúra, spisovateľská združenia, import a export literatúry atď.) ainterpretáciou vybraných diel kľúčové udalosti prvorepublikovej literárnej kultúry.  

Publikácia vzniká v spolupráci Ústavu pre českú literatúru AV ČR, v. V. I.,Pamätníka národného písomníctva a Strediska spoločných činností AV ČR, v. V. I., a za podpory Ministerstva kultúry SR.