literárna akcia

Kde končí próza a začína báseň?

O prózach a básňach, čo píše melódia v duši.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Hostia: Ján Buzászy, Rút Lichnerová a Juraj Šebesta
Sprievodné slovo: Ivica Ruttkayová 
Hudba: Juraj Turtev