literárna akcia

Alexander Dubček. Niekoľko pohľadov na vedúcu osobnosť Pražskej jari

Nezávislí novinári Amedeo Gasparini a Giuseppe Picheca predstavia zbierku rozhovorov s historikmi a osobnosťami z politickej a akademickej oblasti z viacerých európskych krajín, spätými s osobou Alexandra Dubčeka.
Táto akcia sa konala v minulosti

Kniha vyšla v talianskom a anglickom jazyku pri príležitosti tridsiateho výročia úmrtia československého štátnika a 55. výročia Pražskej jari vo vydavateľstve Progetto Repubblica Ceca, s finančnou podporou Talianskeho veľvyslanectva v Prahe ako neziskový projekt.

Podujatie sa uskutoční v taliančine s konzekutívnym tlmočením do slovenčiny. 

Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11

Vstup voľný

Usporiadatelia: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Talianske veľvyslanectvo na Slovensku, Švajčiarske veľvyslanectvona Slovensku, Univerzitná knižnica v Bratislave