kurz / workshop

Študovňa Prax - Soft Core (kolektívne pohybové vzdelávanie)

Pohybové kolektívne vzdelávanie, ktoré emancipuje vtelenú zmyslovú skúsenosť ako rovnocennú vedomosť tela a mysle. Nevyhýba sa kritickému mysleniu, ani hre a experimentu. Je to zamyslenie sa, kontemplácia a ponorenie sa do bádania pohybu, ale aj odhodenie kabátov a odpútanie sa z okov každodennosti.
Táto akcia sa konala v minulosti

Je to bezpečný priestor, ktorý prijíma odlišnosti, problémy, konflikty a nesúlad.
Je to bezpečný priestor, ktorý sa snaží neponúkať jednu šablónu, tichú disciplínu.
Je to bezpečný priestor, kde veci môžu zlyhávať, ale následne sa znovu vytvárať vo vzájomnom dialógu.
Je to priestor v ktorom aktívne pracujeme so súhlasom, dôverou a neustálym hľadaním vzájomnej opatery.
Pretože zásadné ostáva počúvanie.

Pre koho: pre všetkých záujemcov a záujemkyne o bádania tanca a pohybu v a okolo nás, predchádzajúce skúsenosti nie sú potrebné, určitá zvedavosť skúmať tak trochu "neznámo" sa zíde.

Študovňu iniciuje a facilituje Eva Priečková v spolupráci s priestorom Telocvičňa. Od roku 2015 hostí pohybové vzdelávanie pre ľudí rôznych pohybových skúseností a zručností. Účastníčky a účastníci prichádzajú z rozdielnych profesií a prostredí.
Eva sa snaží ponúknuť akúsi horizontálnu linku. Čo môže byť pri našich odlišnostiach to spoločné? A je tanec médium, cez ktoré sa dokážeme prepojiť?

Eva:
"Prioritne budeme pracovať s pohybovými zadaniami cez metódu pohybovej improvizácie, somatických "tripov", kontaktnej práci vo dvojici, trojici, skupine. Soft Core je akási metafora odboja proti silnému a stabilnému centru. Ako môže byť mäkkosť a jemnosť či slabosť našou tvorivou silou?

Mojím zámerom je poskytnúť vám open source informácií a zadaní, ktoré majú presah do iných polí.
Budem s vami zdieľať referencie, ktoré som si postupným časom sama overila, preosiala a sú pripravené konfrontovať sa s vašou jedinečnou skúsenosťou.

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie intenzívneho zážitku vzájomného
spoznávania sa a zdieľania.

Ďakujem Janáčkovej akadémií múzických umení, ktorá ma v mnohom inšpirovala v bádaní tanečného vzdelávania v širšom sociálno - politickom kontexte a priestoru Yoga House, bez ktorého by som nespoznala toľko úžasných účastníčok a účastníkov, ktoré sú teraz aktívnymi členkami tanečnej komunity."

Workshop sa bude konať v slovenskom a anglickom jazyku.

Vstupné: 45€ (za 6 piatkov, vždy 2 hodiny) 

**Ak sa náhodou nebudete môcť zúčastniť niektorý piatok, cena sa vam pripočíta do kreditu, ktorý budete môcť využiť na akékoľvek ďalšie vzdelávanie v Telocvični.