kurz / workshop

Ako sa naučiť niečo, čo ešte neexistuje?

Po úvodnej prednáške bude nasledovať workshop, počas ktorého budeme spoločne uvažovať o možnej budúcnosti vzdelávacích, kurátorských a para-inštitucionálnych praktík. Budeme napríklad diskutovať o prístupoch, ktoré využívajú kurátorskú prax, umelecké vzdelávanie, radikálnu pedagogiku, situované poznanie, umenie pre verejnosť, aby skúmali svety, ktoré ešte neexistujú. 


Táto akcia sa konala v minulosti


V určitom zmysle to znie paradoxne – učenie ako nástroj autority je často až dodatočnou technikou, ktorá tlmočí už existujúce poznanie a je overiteľnou a predvídateľnou praktikou. Ale na druhej strane – Nie je učenie vždy zároveň učením sa v predstihu?

Politické vzdelávanie bolo vždy chápané ako proces smerujúci k novým možnostiam; politická výchova odjakživa zahŕňala snahu pochopiť mocenské vzťahy, aby bolo možné zmeniť ich; porozumieť im spôsobom, akým môžu byť nazerané len v úplne inom svete, ako je ten náš. No popri tom a následkom toho sa mu tento svet môže začať viac podobať. Nemôže však ísť o samotársku aktivitu, ale o kolektívny proces seba-transformácie.

Podujatie je otvorené účastníkom z rôznych oblastí, obzvlášť študentom, pedagógom, akademikom, aktivistom a iným kultúrnym organizátorom so záujmom o alternatívne a občianske vzdelávanie, výskum, umeleckú a kurátorskú prax. Pre účastníkov bude zabezpečené drobné občerstvenie na obed. 

Prednáška aj workshop budú prebiehať v angličtine. 

Účasť na podujatí je bezplatná. Je ale nutné registrovať sa najneskôr 21. novembra na adrese application.tranzit.sk@gmail.com. Pri registrácii prosím stručne uveďte, v akej oblasti pôsobíte. 

Nora Sternfeld je umelecká pedagogička a kurátorka. Od januára 2018 je “dokumenta” profesorkou na Kunsthochschule v Kasseli. V rokoch 2012 až 2018 prednášala mediáciu a kurátorské štúdiá na Aalto University v Helsinkách. Je takisto spolu-riaditeľkou /ecm - magisterského programu Teória a prax výstavníctva na viedenskej University of Applied Arts. Je súčasťou tímu schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis, spoluzakladateľkou trafoK, Office for Art, , Education and Critical Knowledge Production vo Viedni a od roku 2011 takisto členkou freethought, platformy pre výskum, vzdelávanie a produkciu v Londýne. Bola jednou z umeleckých riaditeľov Bergen Assembly 2016. Publikuje o súčasnom umení, výstavách, politike histórie, teórii vzdelávania a anti-rasizme.