koncert

Matej Sloboda & Jan Kulka & EnsembleSpectrum / Doctor One & Mistress Pulse

Koncert a projekcia.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Program: bez názvu č. 1 - für ES (2019) 16' bez názvu č. 6 - Hoquetus (2021) 23' PAUZA bez názvu č. 7 - Flex for Milan (2022) 59'

Audiovizuálny zážitok, ktorý spája hudobné kompozície Mateja Slobodu v prevedení komorného súboru EnsembleSpectrum a projekcie Jána Kulku sú výnimočným bodom sobotného programu Bielej noci v Bratislave.

Vizuálne budú pomocou projekcií spätných projektorov (doplnených o prístroje vyvinuté špeciálne pre túto príležitosť) vznikať pomaly plynúce procesuálne projekcie, založené predovšetkým na mechanizovanom rotačnom pohybe a plynutí kvapalín kontinuálne vyvíjajúcich sa v čase.

Projekcia predstavuje samostatnú, paralelnú líniu, no zároveň metaforicky odráža tok hudby. Zvuk a vizuál napokon tvoria jeden celok, pozývajúci pozorovať, počúvať a hlavne prežiť trvanie, prítomný okamih, zdanlivú nemennosť, neopakovateľnosť a postupnú premenu...

Hudobne nám EnsembleSpectrum pod taktovkou Mateja Slobodu predstavé niekoľko skladieb z jeho bezmennej série, ktoré konceptuálne prepájajú tri prvky: 1. jedna strana notového papiera obsahujúca dvanásť notových osnov formátovaná na šírku, 2. využívanie hudobných procesov v čo najbazálnejšej forme, 3. otvorené obsadenie.

„Pri uvažovaní nad existenciou tejto série, kompozičnými postupmi, ktoré v nej objavujem, a jej miestom v mojom autorskom zošite rád používam prirovnanie k vzťahu Beethovenových klavírnych sonát a jeho symfónií. Tak ako boli jeho sonáty laboratóriom a priestorom na experimenty, ktorých výsledky následne aplikoval vo väčších hudobných druhoch, je pre moju vlastnú tvorbu práve bezmenná séria tým miestom intímneho bádania a nových zvukových zážitkov.” Matej Sloboda 

Kapacita obmedzená (50 ľudí).

Vystúpenie sa koná v rámci festivalu Biela noc 2022

Miesto konania: Kreatívne centrum FA STU, Námestie slobody 19

Matej Sloboda (SK) je slovenský skladateľ a dirigent, ktorého skladby sú uvádzané doma aj v zahraničí. Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Študoval na viacerých vysokých hudobných školách v Európe, pričom od roku 2019 je interným doktorandom na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Jeho tvorba zahŕňa skladby v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom, nevyhýba sa však ani elektroakustickým a improvizovaným dielam. V r. 2019 bol ocenený Cenou Jána Levoslava Bellu za Rhythmus.Diagonal pre basovú flautu, video a komorný súbor. Ako dirigent uvádza diela zahraničných a slovenských autoriek a autorov, väčšinou v slovenskej alebo svetovej premiére. Pravidelne spolupracuje s poprednými sólistami a zúčastňuje sa medzinárodných skladateľských kurzov. S Lenkou Novosedlíkovou a Evou Hruškovou tvorí kolektív experimentálnej hudby – Critical Band. Jan Kulka (CZ) študoval na katedre strihovej skladby pražskej FAMU, kde sa jeho hlavným odborom stal experimentálny film so zameraním na analógovú techniku. Zameriava sa na vývoj a výrobu špeciálnych premietacích aparátov určených na filmové performance v reálnom čase (Kouzelná skříňka, 2011; Pramítačka, 2017). Spoluzakladal pražské teleso Stratocluster, kde zároveň pôsobí aj ako interpret improvizovanej hudby. EnsembleSpectrum je komorný súbor špecializujúci sa na menej známe hudobné diela 20. a 21. storočia. Od svojho vzniku v r. 2012 naštudoval vyše sto rôznorodých diel domácej aj zahraničnej produkcie, pričom viac ako polovicu uvádzal v svetovej premiére. EnsembleSpectrum je tiež pravidelným iniciátorom vzniku nových diel, a to najmä prostredníctvom projektu New Dawn zameraného na mladú generáciu. Jednotliví členovia súboru pôsobia profesionálne aj v rôznych slovenských a zahraničných orchestroch, telesách a vzdelávacích inštitúciách. Študovali na rôznych vysokých hudobných školách v Európe a do interpretácií tak prinášajú rôznorodé náhľady výkladu hudobného materiálu.

Odporúčame

film

Jana z Arku

Ut 30.5.2023 / Kino Film Europe
odporúčame!
festival

Dolce vitaj! 2023

Vivaldiho Štyri ročné obdobia v podaní Dalibora Karvaya a Sinfonietty Bratislava až po taliansku módu. 16. ročník festivalu Dolce...Viac
20.4.2023 - 2.7.2023 / Bratislava
odporúčame!
výstava

Mária Švarbová - Remote Control

25.3.2023 - 4.6.2023 / Danubiana Meulensteen Art Museum
odporúčame!
koncert

Longital + Zapaska

Na jeseň minulého roka vydala slovenská kapela Longital svoj dvanásty štúdiový album Dočista, ktorým potvrdzuje povesť jedného z...Viac
Št 27.7.2023 / Pink Whale
odporúčame!